Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 16.01.2018 Innst. 98 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning. Innstillingens tilrådning ble avvist med Høyres, Fremskrittspariets, Venstres og Kristelig Folkepartis stemmer. Følgend vedtak, som ble lagt frem som løst forslag i salen av Kristelig Folkeparti, ble fattet, mot Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres stemmer: Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.01.2018

   Behandla i Stortinget: 30.01.2018