Representantforslag om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå

Dokument 8:49 S (2017-2018), Innst. 111 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigrid Simensen Ilsøy, Sigbjørn Gjelsvik Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 30.01.2018 Innst. 111 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen evaluere hvordan innsatsstyrt finansiering (ISF) påvirker prioriteringsbeslutningene i sykehusene. Videre er det vedtatt å be regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2019 redusere andelen innsatsstyrt finansiering i somatikken til å utgjøre maksimalt 40 prosent. Begge vedtakene ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.01.2018

   Behandla i Stortinget: 13.02.2018