Representantforslag om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram

Dokument 8:36 S (2017-2018), Innst. 102 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå André N. Skjelstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth, Terje Breivik Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 16.01.2018 Innst. 102 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram. Stortinget har besluttet å ikke vedta representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.01.2018

   Behandla i Stortinget: 30.01.2018