Representantforslag om forsøk med blokkjeder i det offentlige

Dokument 8:35 S (2017-2018), Innst. 269 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl-Erik Grimstad, Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 08.05.2018 Innst. 269 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om forsøk med blokkjedeteknologi i det offentlige. Blokkjeder er teknologi som bl a brukes i bit coin. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2018

   Behandla i Stortinget: 15.05.2018