Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 16 S (2017-2018), unntatt kap. 542, Innst. 87 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 11.12.2017 Innst. 87 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 16 S (2017-2018).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2017

   Behandla i Stortinget: 18.12.2017