Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Meld. St. 44 (2016-2017), Innst. 92 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 19.12.2017 Innst. 92 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet rapporten om Norges deltakelse i FNs 71. generalforsamling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.12.2017

   Behandla i Stortinget: 08.02.2018