Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star

Dokument 18 (2016-2017), Innst. 184 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 15.03.2018 Innst. 184 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport fra Stortingets granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star. Stortinget traff følgende vedtak, mot stemmen fra representanten for Rødt: "Stortinget viser til de konklusjoner som fremkommer i granskingskommisjonens rapport. Stortinget vil videre uttrykke stor medfølelse med de overlevende og etterlatte, som har opplevd store påkjenninger og en belastende, langvarig gransking av ulykken på Scandinavian Star. Stortinget vil spesielt beklage overfor etterlatte etter identifiserbar passasjer som uten vitneobservasjoner eller tekniske bevis ble utpekt som mulig brannstifter uten mulighet for kontradiksjon. Stortinget finner det lite sannsynlig at det 28 år etter ulykken kan frembringes nye og avgjørende fakta, og anser det på bakgrunn av dette og hensynet til berørte som ønsker at saken nå må avsluttes, lite hensiktsmessig med videre undersøkelser i saken."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.03.2018

   Behandla i Stortinget: 22.03.2018