Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 130 LS (2016-2017), Innst. 400 L (2016-2017), Lovvedtak 136-146 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.06.2017 Innst. 400 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2017

   Behandla andre gang i Stortinget 19.06.2017