Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 350 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla i Stortinget: 14.06.2017