Representantforslag om stans i nedbygginga av Heimevernet

Dokument 8:47 S (2016-2017), Innst. 272 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 03.05.2017 Innst. 272 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.05.2017

   Behandla i Stortinget: 15.05.2017