Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Meld. St. 36 (2016-2017), Innst. 439 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 06.06.2017 Innst. 439 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2017

   Behandla i Stortinget: 15.06.2017