Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S (2016-2017), unntatt kap. 340 og 341, Innst. 125 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 08.12.2016 Innst. 125 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2016

   Behandla i Stortinget: 14.12.2016