Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg

Dokument 8:14 S (2016-2017), Innst. 306 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Frank J. Jenssen, Helge André Njåstad, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (H) Tilråding levert 16.05.2017 Innst. 306 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2017

   Behandla i Stortinget: 23.05.2017