Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Meld. St. 11 (2016-2017), Innst. 251 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 06.04.2017 Innst. 251 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.04.2017

   Behandla i Stortinget: 25.04.2017