Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)

Dokument 12:24 (2015-2016), Innst. 131 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V), (KrF) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 131 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 24, jf. Innst. 131 S (2018-2019) og Dokument 12:24 (2015-2016) fremmet av Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal. Forslaget gjelder vern av matjordressursene. Forslaget oppnådde med 95 stemmer for og 71 stemmer mot ikke det grunnlovsmessige flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019