Grunnlovsforslag om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen)

Dokument 12:12 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang