Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

Dokument 12:9 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 127 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om to Grunnlovsforslag om rett til tilfredsstillende levestandard og helse, jf. Innst. 127 S (2018-2019) og Dokument 12:9 og 12:25 (2015-2016).Forslag 9 er fremmet av Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja. Forslag 25 er fremmet av Karin Andersen. Dette forslaget ble med 21 stemmer for og 144 stemmer mot, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019