Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)

Dokument 12:7 (2015-2016), Innst. 133 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (V) Tilråding levert 15.01.2019 Innst. 133 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 7, jf. Innst. 133 S (2018-2019) og Dokument 12:7 (2015-2016) fremmet av Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande. Forslaget gjelder innføring av 16 års stemmerettsalder. Forslaget ble med 21 stemmer for og 145 stemmer mot ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.01.2019

   Behandla i Stortinget: 29.01.2019