Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Dokument 12:6 (2015-2016), Innst. 250 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 24.04.2018 Innst. 250 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 6, jf. Innst. 250 S (2017-2018), jf. Dokument 12:6 (2015-2016) som er fremmet av Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på å forby produksjon, innførsel, bruk og utplassering av atomvåpen i Norge. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti foreslått å bifallet forslaget. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.04.2018

   Behandla i Stortinget: 08.05.2018