Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2015-1. halvår 2016

Dokument 20 (2015-2016), Innst. 119 S (2016-2017)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 07.12.2016 Innst. 119 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.12.2016

   Behandla i Stortinget: 10.01.2017