Investeringar i Forsvaret

Prop. 110 S (2015-2016), Innst. 353 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 01.06.2016 Innst. 353 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2016

   Behandla i Stortinget: 08.06.2016