Representantforslag om å forebygge kroppspress hos barn og unge

Dokument 8:26 S (2015-2016), Innst. 327 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kirsti Bergstø, Kjersti Toppe, Line Henriette Holten, Une Bastholm Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp), (KrF), (SV), (MDG)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 31.05.2016 Innst. 327 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Line Henriette Hjemdal, Kirsti Bergstø og Une Aina Bastholm om å forebygge kroppspress hos barn og unge. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen. Følgende øvrige vedtak ble fattet:: Stortinget ber regjeringen sørge for mer kunnskap om årsakene til at barn opplever kroppspress og sliter med dårlig selvbilde. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame generelt, og reklame i offentlige rom spesielt. Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2016

   Behandla i Stortinget: 07.06.2016