Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014-12. september 2015

Dokument 13 (2015-2016), Innst. 99 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.12.2015 Innst. 99 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2015

   Behandla i Stortinget: 19.01.2016