Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Dokument 8:108 S (2014-2015), Innst. 58 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Karin Andersen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 19.11.2015 Innst. 58 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet flere forslag fra Sosialistisk Venstreparti om menneskerettigheter i eldreomsorgen. Et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som gir individuell klagerett ved brudd på disse rettighetene, så snart den pågående utredningen om dette er ferdigstilt og konsekvensene klarlagt - ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2015

   Behandla i Stortinget: 04.12.2015