Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Meld. St. 33 (2014-2015), Innst. 103 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.12.2015 Innst. 103 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2015

   Behandla i Stortinget: 19.01.2016