Representantforslag om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge

Dokument 8:49 S (2014-2015), Innst. 230 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Rasmus Hansson Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 14.04.2015 Innst. 230 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge, er behandlet og vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.04.2015

   Behandla i Stortinget: 28.04.2015