Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Prop. 7 S (2014-2015), kap. 1720, 1791 og 4791, Innst. 92 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 03.12.2014 Innst. 92 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2014

   Behandla i Stortinget: 12.12.2014