Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 14 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.12.2014 Innst. 14 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (Budsjettramme 2 familie og forbruker) og Kulturdepartementet (budsjettramme 3 kultur). De samlede utgifter utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 47 mrd. kroner og budsjettramme 3 kultur 10,3 mrd. kroner. Begge rammene ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2014

   Behandla i Stortinget: 10.12.2014