Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer

Dokument 8:82 S (2013-2014), Innst. 150 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Pål Farstad, Terje Breivik Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 03.02.2015 Innst. 150 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Abid Q. Raja og Pål Farstad om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer. Stortinget har fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen senest i løpet av 2016 etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer med nødvendig elektronisk informasjon om varer ment for salg i detaljhandel innen dagligvarer."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.02.2015

   Behandla i Stortinget: 03.03.2015