Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013

Dokument 5 (2013-2014), Innst. 226 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 03.06.2014 Innst. 226 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsmelding for ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2013, og vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2014

   Behandla i Stortinget: 11.06.2014