Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2014

Innst. 18 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 23.10.2013 Innst. 18 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2013

   Behandla i Stortinget: 24.10.2013