Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland

Prop. 190 S (2012-2013), Innst. 34 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.11.2013 Innst. 34 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til at Norge setter i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med Tyskland.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2013

   Behandla i Stortinget: 05.12.2013