Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 25 S (2012-2013), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 123 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 04.12.2012 Innst. 123 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2012

   Behandla i Stortinget: 13.12.2012