Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32)

Dokument 12:32 (2011-2012), Innst. 182 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 07.05.2014 Innst. 182 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet tre forslag om grunnlovfesting av rett til liv. Dokument 12:16 (2011-2012) foreslo en bestemmelse om rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Forslaget fikk ikke flertall. I Dokument 12:32 og Dokument 12:33 (2011-2012) ble det foreslått alternative bestemmelser om rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri. Det som skilte de to forslagene var ordene "iboende rett til liv" i Dokument 12:32, og alternative forslag om "rett til liv" og "rett til liv fra fødselen" i Dokument 12:33. Følgende forslag i Dokument 12:33 ble vedtatt, slik at ny § 93 i Grunnloven lyder: "Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden. Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid. Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2014

   Behandla i Stortinget: 13.05.2014