Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Prop. 126 LS (2009-2010), Innst. 351 L (2009-2010), Lovvedtak 72-82 (2009-2010)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 11.06.2010 Innst. 351 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i samsvar med finanskomiteens innstilling vedtatt regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2010

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2010