Årsrapport fra utvalget for rettferdsvederlag for 2009

Dokument 19 (2009-2010), Innst. 313 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Interne styrer og utvalg Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Tilråding levert 03.06.2010 Innst. 313 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsrapporten for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2010

   Behandla i Stortinget: 08.06.2010