Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009

Meld. St. 4 (2009-2010), Innst. 122 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 15.12.2009 Innst. 122 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodningsvedtak fattet i sesjonen 2008-2009.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2009

   Behandla i Stortinget: 12.01.2010