Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 3 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2009 Innst. 3 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010, med vekslende flertall, gjort vedtak om skatter, avgifter, toll, rammetilskudd til kommunesektoren, statsbudsjettets kapiteler om utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter. Vedtakene er i tråd med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2009

   Behandla i Stortinget: 26.11.2009