Forslag fremma i debatten

Dokument 8:54 S (2018-2019), Innst. 180 S (2018-2019)

Forslag nr. 5 fra Moxnes, Bjørnar på vegner av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt


Stortinget ber regjeringen utrede endringer i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter slik at arbeidsgivers ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen blir presisert.