Forslag fremma i debatten

Dokument 8:212 S (2017-2018), Innst. 137 S (2018-2019)

Forslag nr. 2 fra Huitfeldt, Anniken på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen før 1. mars 2019 offentliggjøre en ugradert versjon av planen Norge i likhet med øvrige NATO-land sendte inn før 31. desember 2018 om nasjonal oppfølging av NATOs toprosentmål, inkludert NATOs vurdering av den norske planen slik den framkom i forbindelse med NATOs forsvarsministermøte 13.-14. februar.