Forslag fremma i debatten

Dokument 8:141 S (2017-2018), Innst. 38 S (2018-2019)

Forslag nr. 15 fra Bjørnebekk-Waagen, Elise på vegner av Arbeiderpartiet


Stortinget ber regjeringen reversere utvidelsen som ble gjort i taxfree-ordningen i 2014.