Forslag fremma i debatten

Dokument 8:26 S (2015-2016), Innst. 327 S (2015-2016)

Forslag nr. 5 fra Breivik, Terje på vegner av Venstre


Det henstilles til regjeringen å utrede endring av markedsføringsloven i bestemmelsen om god markedsføringsskikk, markedsføringsloven § 2, som presiserer at annonsør skal sørge for at reklamen ikke viser et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal, blant annet gjennom retusjering.

Forslag nr. 6 fra Breivik, Terje på vegner av Venstre


Stortinget ber regjeringen i arbeidet med ungdomshelsestrategien foreslå tiltak for å motvirke at barn og unge blir utsatt for kroppspress gjennom reklame.