Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 74)

Desember 2019 (18)

November 2019 (32)

 • Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

  Dokument 8:182 S (2018-2019), Innst. 57 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

  Saksordførar: Tetzschner, Michael
  Debattert: 28.11.2019
  Votert: 28.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om solkraft

  Dokument 8:16 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft

  Referert: 28.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling