Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 6 av 6)

Næringskomiteen (6)

 • Opphevelse av omstillingslova

  Prop. 136 L (2018-2019), Innst. 68 L (2019-2020), Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Opphevelse av omstillingslova

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

  Prop. 140 S (2018-2019), Innst. 67 S (2019-2020)

  Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Ebbesen, Margunn
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en styrking av rekenæringen

  Dokument 8:184 S (2018-2019), Innst. 75 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen

  Saksordførar: Strifeldt, Bengt Rune
  Debattert: 03.12.2019
  Votert: 03.12.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

  Meld. St. 18 (2018-2019), Innst. 48 S (2019-2020)

  Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Lyngedal, Åsunn
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Lovsak | Andre behandling
 • Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø

  Dokument 8:118 S (2018-2019), Innst. 38 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø

  Saksordførar: Sandtrøen, Nils Kristen
  Debattert: 19.11.2019
  Votert: 19.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak