Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 35)

Ebbesen, Margunn (1)

 • Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen

  Prop. 5 LS (2019-2020)

  Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Ebbesen, Margunn
  Referert: 22.10.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Engen-Helgheim, Jon (1)

Frølich, Peter (2)

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)

 • Opphevelse av omstillingslova

  Prop. 136 L (2018-2019)

  Opphevelse av omstillingslova

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Fylkesnes, Torgeir Knag
  Referert: 30.09.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Gharahkhani, Masud (1)

Gulati, Himanshu (2)

Henriksen, Kari (1)

Hoksrud, Bård (1)

 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Hoksrud, Bård
  Tilråding levert: 12.11.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Horne, Solveig (1)

 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Andre behandling

Klinge, Jenny (1)

Lossius, Jorunn Gleditsch (1)

 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordførar: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Lunde, Heidi Nordby (1)

Lønseth, Mari Holm (1)

Løvaas, Kårstein Eidem (1)

Mehl, Emilie Enger (1)

 • Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Prop. 133 L (2018-2019)

  Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Mehl, Emilie Enger
  Referert: 21.06.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Melvær, Frida (1)

Njåstad, Helge André (2)