Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 18 av 18)

Ikkje sendt til komité (1)

Arbeids- og sosialkomiteen (1)

Energi- og miljøkomiteen (1)

Familie- og kulturkomiteen (1)

Finanskomiteen (5)

 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

  Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

  Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

  Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling
 • Statsbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Referert: 08.10.2019

  Budsjett | Komitébehandling

Helse- og omsorgskomiteen (1)

Justiskomiteen (1)

Kommunal- og forvaltningskomiteen (1)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (1)

Næringskomiteen (1)

Transport- og kommunikasjonskomiteen (1)

Utdannings- og forskningskomiteen (1)

Utenriks- og forsvarskomiteen (2)