Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(81 - 100 av 715)

Eu/eøs (19)

Europarådet (3)

Familie (10)

 • Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

  Dokument 8:5 S (2021-2022), Innst. 121 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik og Sofie Høgestøl om å innføre en fravikelig samboerlov

  Saksordførar: Kristensen, Turid
  Tilråding levert: 18.01.2022

  Alminnelig sak | Komitébehandling