Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(41 - 60 av 709)

Boligsaker (2)

  • Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig)

    Dokument 12:15 (2019-2020)

    Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Audun Lysbakken om ny § 107 (rett til bolig)

    Referert: 19.06.2020

    Alminnelig sak | Komitébehandling

Den norske kirke (2)

Departementer (3)

Domstoler (5)

Elektrisitet (10)