Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(61 - 80 av 570)

Eu/eøs (17)

Europarådet (1)

Familie (7)

 • Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

  Dokument 8:5 S (2021-2022), Innst. 121 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik og Sofie Høgestøl om å innføre en fravikelig samboerlov

  Saksordførar: Kristensen, Turid
  Tilråding levert: 18.01.2022

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen

  Dokument 8:56 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Grunde Almeland og Tobias Drevland Lund om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen

  Referert: 05.01.2022

  Alminnelig sak | Komitébehandling