Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(101 - 120 av 170)

Harberg, Svein (10)

Henriksen, Kari (3)

Hjemdal, Silje (1)

 • Representantforslag om et løft for den digitale spillkulturen

  Dokument 8:24 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Turid Kristensen, Tage Pettersen, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe og Grunde Almeland om et løft for den digitale spillkulturen

  Saksordførar: Hjemdal, Silje
  Referert: 18.11.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Hoksrud, Bård (2)

Hovland, Odd Harald (3)

 • Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

  Prop. 226 L (2020-2021), Innst. 52 L (2021-2022)

  Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Hovland, Odd Harald
  Tilråding levert: 07.12.2021

  Lovsak | Komitébehandling
 • Samtykke til opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll

  Prop. 230 S (2020-2021)

  Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Hovland, Odd Harald
  Referert: 16.11.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Samtykke til godtakelse om etableringen av inn- og utreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

  Prop. 231 S (2020-2021)

  Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Hovland, Odd Harald
  Referert: 16.11.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Hussaini, Mani (1)

 • Representantforslag om å redusere nettleien for norske strømkunder

  Dokument 8:53 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Marius Arion Nilsen, Tor André Johnsen, Morten Wold og Frank Edvard Sve om å redusere nettleien for norske strømkunder

  Saksordførar: Hussaini, Mani
  Referert: 20.12.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Hussein, Marian (1)

Jaffery, Lubna Boby (5)